Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Mehmet Haberal

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Üst Yönetim Kurulu Başkanı

Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Doğan Akşit

Hacettepe Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gülgün Şengül

Ege Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Bilgen

Adnan Menderes Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Pınar Yılgör Huri

Ankara Üniversitesi Biomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Şahin Hanalioğlu

Hacettepe Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal

Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gürsel LEBLEBİCİOĞLU
Prof. Dr. Gürsel Leblebicioğlu

Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Selçuk Tunalı

TOBB ETÜ Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Adalet Elçin Yıldız

Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Konan

Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Gökhan Sert
Dr. Öğrt. Üyesi Gökhan Sert

Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi