Kongre Hakkında

Değerli Bilim İnsanları,

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (TAKAD) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı olarak, büyük bir gurur ve heyecanla, 23. Ulusal Anatomi Kongresi’nin ev sahipliğini yapmaktan onur duyuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına adanmış bu kongre; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yola çıktığında hayal ettiği gibi, ‘’Çağdaş ve Büyük Türkiye’’ hedefi için, aklın ve bilimin ışığında 11-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin modern bir ulus devlet olarak kuruluşunun 100., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 60. Yılında düzenlenecek olan bu özel etkinlikte; anatomi alanındaki akademisyenler, araştırmacılar ve anatomiye ilgi duyanlar bir araya gelecek; anatomi eğitimi, makroskopik ve mikroskopik anatomi, gelişimsel anatomi ve klinik anatomi başlıkları tüm yönleri ile değerlendirilecektir. Yanı sıra toplantı sırasında anatomi bilimine dair yeni araştırma yöntemleri, teknolojik ilerlemeler ve ilgili disiplinlerle olan ilişkilere dair güncel bilgiler de paylaşılacaktır.

Kongremiz; birçok bilimsel oturuma, seminere, atölye çalışmalarına, sunumlara ve sergilere ev sahipliği yapacaktır. Bu etkinlikler aracılığı ile katılımcılar, güncel çalışma ve araştırmalarını meslektaşları ile paylaşma fırsatı bulacak, değerli bilim insanlarının deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden büyük bir ilham alacak ve anatomi alanındaki gelişmelere dair en güncel bilgileri öğrenme şansı yakalayacaklardır.

Kongre boyunca bilimsel toplantıların ardından yapılacak sosyal programlar kapsamında konuklarımız, ülkemizin tarihi ve kültürel başkenti olmasının yanı sıra, modern tıp alanındaki gelişmelerin merkezlerinden biri olarak bilinen Ankara’yı ve çevresini daha yakından tanıma fırsatı yakalayacaklardır.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, Ulakbim-Tr dizininde yer alan Acta Medica dergisinde (www.actamedica.org) supplement olarak yayınlanacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, sizleri ülkemizin anatomi alanındaki başarılarına tanıklık etmeye ve Ankara’nın güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz.

Sizleri, 23. Ulusal Anatomi Kongresi’nde aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı bir kez daha belirtir, ihtiyaç duyduğunuz her konuda size yardımcı olmak için ekibimizin hazır olduğunu bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Deniz Demiryürek
Kongre Başkanı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Dear scientists,

As the Turkish Society of Anatomy and Clinical Anatomy and Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, we are honored to host the 23rd National Anatomy Congress with great pride and excitement.

This congress dedicated to the 100th anniversary of the Republic of Türkiye; It will be held in Ankara between 11-15 October 2023, in the light of reason and science, for the goal of “Contemporary and Great Turkey”, as Mustafa Kemal Atatürk and his comrades dreamed of when they set out.

In this special event to be held on the 100th anniversary of the founding of Türkiye as a modern nation state and the 60th anniversary of the foundation of Hacettepe University Faculty of Medicine; academicians, researchers and those interested in anatomy will come together; anatomy education, macroscopic and microscopic anatomy, developmental anatomy and clinical anatomy will be evaluated in all aspects. In addition, up-to-date information on new research methods, technological advances and relations with related disciplines will be shared during the meeting.

Our Congress; will host many scientific sessions, seminars, workshops, presentations and exhibitions. Through these events, the participants will have the opportunity to share their current studies and researches with their colleagues, and will be inspired by the experiences and knowledge of valuable scientists; and they will have the chance to learn the most up-to-date information on developments in the field of anatomy.

Within the scope of the social programs to be held after the scientific meetings during the congress, our guests will have the opportunity to get to know Ankara and its surroundings better, which is known as the historical and cultural capital of our country, as well as one of the centers of developments in the field of modern medicine.

The abstracts of the papers presented at the congress will be published as supplements in the Acta Medica journal (www.actamedica.org) in the Ulakbim-Tr index.

As Hacettepe University Faculty of Medicine, we invite you to witness the achievements of our country in the field of anatomy and to discover the beauties of Ankara.

We would like to state once again that we will be honored and happy to see you among us at the 23rd National Anatomy Congress, and we want you to know that our team is ready to help you with whatever you need.

Yours sincerely,

Prof. Dr. Deniz Demiryürek
President of the congress
Dean of Hacettepe University Faculty of Medicine

Bildiri gönderimi için son tarih:
29 Eylül 2023 Saat: 17:00