Kurullar

Kongre Onursal Başkanları:

Prof. Dr. Bedia SANCAK
Prof. Dr. Doğan AKŞİT

Kongre Başkanı:

Prof. Dr. Mehmet Deniz DEMİRYÜREK

Kongre Sekreteryası:

Doç. Dr. Ceren GÜNENÇ BEŞER
Öğr. Gör. Dr. Hilal AKDEMİR AKTAŞ
Arş. Gör. Dr. Hasan Barış ILGAZ

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. H. Hamdi ÇELİK
Prof. Dr. M. Mustafa ALDUR
Prof. Dr. C. Cem DENK
Prof. Dr. İlkan TATAR
Doç. Dr. Ceren GÜNENÇ BEŞER
Doç. Dr. Ayşegül FIRAT
Doç. Dr. Burcu ERÇAKMAK GÜNEŞ
Doç. Dr. Alper VATANSEVER
Öğr. Gör. Dr. Hilal AKDEMİR AKTAŞ
Arş. Gör. Dr. Hasan Barış ILGAZ
Uzm. Dr. Mehmet ÜLKİR
Uzm. Dr. Zeynep YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Helin YÜCEDAĞ GÜNDOĞDU
Arş. Gör. Dr. Zehra ÇELİK
Arş. Gör. Dr. Bahattin PASLI
Arş. Gör. Dr. Tuğçe TAŞKINDERE ABBASOĞLU
Arş. Gör. Dr. İbrahim Tuna AKDİŞ
Arş. Gör. Dr. Ali Enes ALDUR
Arş. Gör. Dr. Hüseyin GÜZEY
Arş. Gör. Dr. Rukiye ÖNCEL
Arş. Gör. Dr. Tolga KARABÖRKLÜ
Arş. Gör. Dr. Pınar DEMİR GÜNDOĞMUŞ
Arş. Gör. Dr. Jiyan TANRIKULU

TAKAD Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Çağatay BARUT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN
Genel Sekreter: Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES
Muhasip Üye: Doç. Dr. Ceren GÜNENÇ BEŞER
Üye: Prof. Dr. Ayhan CÖMERT
Üye: Dr. Öğr. Üyesi. Kerem ATALAR

Bilim Kurulu

TAKAD ÜYESİ ANATOMİ ANABİLİM DALLARI ÖĞRETİM ÜYELERİ